มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเสริมศักดิ์  แสงสว่าง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการและนางสาวเยาวลักษณ์  อาสน์สุวรรณ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.  จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายอนนท์ คชทร สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๒๐๗๘๗๓ ถึงแก่กรรมด้วยโรควัณโรคปอด ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

16684589_1477639812293003_1856592416_n

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวคชทร มา ณ ที่นี่ด้วย