มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรมด้วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายเอียด ปิ่นมณี สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ ๒๐๗๘๗๓ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา
16706767_1477639758959675_397649361_n

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว ปิ่นมณี มา ณ ที่นี่ด้วย