มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ค. และช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนางพัชรี กำธร สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๑๐๑๔๖๒

16559053_1475156612541323_1126106741_n

และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายอมร แจ่มจรัส สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ ๑๔๔๒๔ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

16650366_1475156562541328_995386870_n