มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วันที่จันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม จำนวน ๒ ราย รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของนายเลิศศักดิ์ วาเด็ง สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๔๘๕๐๖๒ และทายาทของนายประเสริฐ พูลสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 450852 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

15731946_682229085295385_3312364674185591677_o

15732431_682229101962050_7221974085334797458_o