มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ส.นางนิ่ม คงทน ถึงแก่กรรม

วันที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายสุคนธ์  คงทน บุตรของสมาชิก นางนิ่ม  คงทน ซึ่งเป็นสมาชิกช.พ.ส.  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคชรา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

15683591_1434254743298177_1487636215_n

15724294_1434254766631508_1025010405_n