มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกช.พ.ส.นางต่วนเย๊าะ เจ๊ะเฮง ถึงแก่กรรม

วันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายเจ๊ะอิสมาแอล  เจ๊ะเฮง บุตรของสมาชิก นางต่วนเย๊าะ  เจ๊ะเฮง ซึ่งเป็นสมาชิกช.พ.ส.  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคชรา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

15555729_1418612954862356_1397712265_n

นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว เจ๊ะเฮง มา ณ ที่นี่ด้วย