มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกนางอนงค์ จันทโชติ ถึงแก่กรรม

วันที่ ๖  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายสงบ  จันทโชติ คู่สมรสของสมาชิก นางอนงค์  จันทโชติ ซึ่งเป็นสมาชิกทั้งช.พ.ค.และช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

15403204_1556360164380112_1255181176_n

15403275_1556360401046755_1328044194_n