มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางวัลลี  เรืองแก้ว คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. นายสุชล  เรืองแก้ว เลขประจำตัว ๒๐๗๙๙๖ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคมะเร็งปอด ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

15205747_1397877523602566_1975213935_o

ทั้งนี้นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว เรืองแก้ว มา ณ ที่นี่ด้วย