มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสิริธร สมใจ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. นางอัธยา สิทธิกุล เลขประจำตัว ๘๗๑๕๔
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคมะเร็งในช่องท้อง
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

14970844_1374408812616104_630959616_o

ทั้งนี้ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว สิทธิกุล มา ณ ที่นี่ด้วย