มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางฟารีด๊ะ  บือนา
คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค. นายรังสรรค์  บือนา เลขประจำตัว ๔๑๒๐๕๑
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

14881565_1366060673450918_1280628813_o

ทั้งนี้ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว บือนา มา ณ ที่นี่ด้วย