มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายเสริม  เงินสองสี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางธิดารัตน์  จันทร์วาสน์
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. นายเจริญ  หิรัญวิริยะ เลขประจำตัว ๒๖๑๐๕
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคชรา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

14045018_1305752276148425_1564901067_o
ทั้งนี้ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว หิรัญวิริยะ มา ณ ที่นี่ด้วย