มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสาวนริศรา มณีนิล
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. นางผุสดี  มณีนิล เลขประจำตัว ๑๙๐๗๑
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคมะเร็ง ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

13950636_1300064076717245_1461545701_o

 

ทั้งนี้ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว มณีนิล มา ณ ที่นี่ด้วย

 

 

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่