มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา  เพชรสุข  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางวราภรณ์  พูนภักดี
คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค. นายสมศักดิ์  พูนภักดี เลขประจำตัว ๑๑๙๑๕๗
ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยโรคมะเร็งปอด
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ นายเสริม  เงินสองสี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว พูนภักดี มา ณ ที่นี่ด้วย

13932167_1298486593541660_815390133_o

13940223_1298486660208320_1169163350_o