มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ และนายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นตัวแทนมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 แก่

คุณครู ไพรัช โลหะวิจารณ์ ครู รร.คณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา
คุณครูสายัณห์ ทองวิเศษ ครู รร.บ้านเจาะตาแม อ.ยะหา จ.ยะลา

15727307_683718605146433_1923523820318278584_n

15731735_683718595146434_3439770674406220782_o