มอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันครู ณ โรงเรียนบ้านพร่อน

11 มกราคม 2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันครู ณ โรงเรียนบ้านพร่อน  ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางวันเพ็ญ แซ่แต้ ผอ.โรงเรียนบ้านพร่อนและคณะครู เป็นผู้รับมอบ

1

2

7

3

5