พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

23 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ทำพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ราย โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกันมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

7

8

1

2

3

4

5

6

9