พิธีการมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี 2560 และภาพพิธีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560

16 ม.ค.2561 ภาพพิธีการมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี 2560 และภาพพิธีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบ และ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นผู้มอบ

1

3

2

4

5

6

7

8

9

11

10