พบปะเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยาและโรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายศักดิ์ทวี ทวีตา รองผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา

DSC08447

DSC08463

DSC08468

DSC08462

DSC08453

และโรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา

DSC08480

DSC08489

DSC08472

DSC08488

DSC08486

DSC08474

DSC08485

DSC08494

DSC08495

DSC08499