ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปัตตานีและคณะผู้บริหารธนาคารออมสินสาขายะลา เข้าอวยพรปีใหม่

27 ธ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากนายบุญสิทธิ์ อำภา ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปัตตานีและคณะผู้บริหารธนาคารออมสินสาขายะลา เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่ แก่ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

6

7

8

9