ผู้อำนวยการ สกสค. มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 แก่คุณครูวิวรรธณี วรรณเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา15732311_682212555297038_4840625618832793632_o