ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา มอบเงินกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ)

ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา มอบเงินกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท แก่ นางพิชญประไพ ทิพากรเกียรติ ผอ.โรงเรียนบ้านสาคอ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

  17814355_735100786674881_7527301362273937985_o