ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการสกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค. โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ไ้ด้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ เดินทางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

17879995_738934342958192_8459916228332871387_o (1)

17880378_738934182958208_2700959013340382266_o (1)

17879913_738935059624787_1529155864004111503_o

17834183_738935006291459_4359477475599880096_o

17855369_738934659624827_3155055835665581107_o

17855489_738934386291521_7867116924314252036_o