ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

18927233_1600153523374964_553991331_o