ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพ สมาชิก ช.พ.ค

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพ อ.เขต รัตนจรณะ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๑๑๑๐๐๕ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา

DSC08697

DSC08699

DSC08702

DSC08701

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่