ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 พ.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบูชาชมพู โรงเรียนอนุบาลยะลา

18422538_753215641530062_5407411928690433522_o

18359159_753215668196726_4031526721679907217_o

18320649_753215694863390_9007264784928383648_o