ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

27 เม.ย.2560 เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

18155775_747128052138821_200796908099907157_o (1)

18056592_747128075472152_8552638191464237312_o