ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

24 เม.ย.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท อ.วิเชษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 367469 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

18121832_745796582271968_6602379535291284340_o