ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. นางเย็นจิต พงศ์ไพศาล

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท นางเย็นจิต  พงศ์ไพศาล ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๑๓๘๗๐๙ และ ช.พ.ส.เลขที่ ๔๔๒๒๑ (ซึ่งเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา
20370325_1648137148576601_1392906737_n

20403804_1648137145243268_1945697294_n

20370397_1648137141909935_534883567_n

20292475_1648146265242356_1094140181_n

ดร. สมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวพงศ์ไพศาล มา ณ ที่นี่ด้วย