ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีศพ สมาชิก ช.พ.ค อ.พรรณี เกิดฤทธิ์

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีศพ อ.พรรณี เกิดฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๔๓๕๗๙๓ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเช้าวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา และวางพวงหรีดให้กับทายาทผู้ถึงแก่กรรม

DSC09123

DSC09119

DSC09121

DSC09125

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว เกิดฤทธิ์ มา ณ ที่นี่ด้วย