ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพ สมาชิก ช.พ.ค อ.ประดับ เชื้อเอี่ยม

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพ อ.ประดับ  เชื้อเอี่ยม ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ ๓๐๗๖๑๖ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ฌาปณสถาน เทศบาลนครยะลา และวางหรีดพัดลมให้กับทายาทผู้ถึงแก่กรรม

DSC08881

DSC08877

ทั้งนี้ นายสมพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา รวมทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ทุกท่าน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว เชื้อเอี่ยม มา ณ ที่นี่ด้วย

DSC08879