ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และคณะครู เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่แก่ ดร.สมพงษ ์ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา

15 ม.ค.2561 นาง สมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และคณะครู เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่แก่ ดร.สมพงษ ์ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ณ สำนักงาน สกสคจังหวัดยะลา

 

4

 

6

 

7