ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรและขอพรปีใหม่แด่เลขาธิการ ศอ.บต.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรและขอพรปีใหม่แด่ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

15776637_684277165090577_2667547918152303664_o

15776924_684277291757231_4244347001474852800_o