ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่แด่ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สพป.ยล. ๒

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสงพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าของขวัญและ ไดอารี่ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สพป.ยล. ๒

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0071

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0070

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0069

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0068