ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่แด่ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเบตง

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสงพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าของขวัญและ ไดอารี่ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ แด่นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเบตง พร้อมพูดคุย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค. ร่วมกับผอ. โรงเรียนเทศบาลเบตง

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0081

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0085

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0077

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0076

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0078

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0079

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0080

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0075

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0074

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0072

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0073

 

 

 

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่