ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ อวยพรและขอพรปีใหม่แด่ ผอ.สพป.ยล. ๓

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสงพงษ์  ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าของขวัญและ ไดอารี่ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ พร้อมด้วยมอบเงินสนับสนุนวันครู ๒๕๖๐ แด่นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการ สพป.ยล. ๓

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0087

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0088

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0092

 

 

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0091

 

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0090

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0086

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0089