ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

15777094_683602178491409_6984741893791724477_o

15723332_683601761824784_6621771276132240423_o

15723794_683601365158157_7447049382383939803_o

15732377_683601961824764_5053852122627641093_o

15776852_683602535158040_1940946794399571726_o

15820829_1436850983038553_1003178492_o

15778598_1436851976371787_493644837_o