ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าคารวะและขอพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา

12 ม.ค.2561 นายณัฐภูมินทร ์สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าคารวะและขอพรปีใหม่แก่ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค จังหวัดยะลา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

2

 

3

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่