ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขายะลาอวยพรปีใหม่แก่ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. นายบุญสิทธิ์ อำภา และนายศักดิ์ทวี ทวีตา รองผู้จัดการธนาคารออมสินสาขายะลา เข้าอวยพรปีใหม่แก่นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

15591536_682165721968388_85885102028447093_o