ผอ.สกสค.ยะลา ร่วมบรรยายในการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.ยะลา ร่วมบรรยายในการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการ3ฝ่าย โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมจังหวัดยะลา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงการรักษาความปลอดภัยของหน่วยกำลังขณะเดินทางไป – กลับ และช่วงปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียน เพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จากผู้ก่อเหตุรุนแรง รับทราบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียน หน่วยกำลังที่รับผิดชอบ และฝ่ายปกครอง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยกำลัง ที่รับผิดชอบ รับทราบมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอำเภอ โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยกำลังที่รับผิดชอบ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การประชุมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมของ จ.ยะลา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้นำข้อมูลสำคัญไปเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติต่อไป และผู้บริหารสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยกำลังที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการประชุมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมของ จ.ยะลา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ น่าจะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาความปลอดภัย และวิธีการที่ได้ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย

18449675_756142687904024_6139979707499601220_o

18423052_756142647904028_6200019334289717165_o

18449354_756142664570693_513059662589712772_o

 

18518384_756142727904020_9087536991087983228_o

18449423_756142747904018_8122299781533106078_o

18518200_756142877904005_6647773519502132752_o

18449317_756142907904002_2685076300416261986_o

18451563_756142944570665_909845907355723256_o

18449287_756142971237329_2615679610721598052_o

18451689_756143014570658_7906890868324271164_o