ผอ.สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบพวงหรีดและเอกสารรับเงินค่าจัดการศพแทนผอ.สกสค.จังหวัดยะลา แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดยะลา

3 เม.ย.2560 นายมาณพ บุญประเสริฐ ผอ.สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบพวงหรีดและเอกสารรับเงินค่าจัดการศพแทน ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.จังหวัดยะลา แก่ทายาท พันจ่าเอกสุรพล พิชัยฤกษ์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดยะลา

18278208_750290378489255_4980505188238339471_o

18279038_750290365155923_1999257720443340854_o

18216458_750290311822595_3108199667445139422_o

18208994_750290285155931_7256356346068351481_o