ประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา

26 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุม โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21