ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดยะลา จำนวน 150 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

2   3

4   5

6   7

8   9

10   11

12   13

14   15

16   17

18   19

20   21

22   23

24   25

26   27

28   29

30   31

32   33

34   35

36   37

38