ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.14 จังหวัดภาคใต้

23 ธ.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

1

 

2

 

3

 

4