ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยครู ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

              31 ต.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยครู ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ณ ห้องอดินันท์ ปากบารา (ชั้น 3) สพป.ยะลา เขต 2 โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธาน

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10