ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครูช่วยครู

25 มิถุนายน 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครูช่วยครู ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 เพื่อหาหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมโครงการครูช่วยครู ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี

1