ประชุมเจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรครูและผู้เกี่ยวข้องงาน รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562

8 มีนาคม 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรครูและผู้เกี่ยวข้องงาน รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

  1         2

3          4

5          6

7          8

9            10