ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมพงษ์ ปานเกล้า เป็นประธานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดยะลา

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0060

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0062

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0061