ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายสมพงษ์ ปานเกล้า เป็นประธานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดยะลา

19073988_1600144846709165_712590898_n