ประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ครั้งที่ 3

16 ก.ย.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีนายสัญญา สุวรรณโพธิ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานกรรมการ

20190916_101441   20190916_101528

20190916_101544

20190916_101556

20190916_101643

20190916_101657   20190916_101759

20190916_104319   20190916_122525