ประชุมมาตรการ รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนใน อ.บันนังสตา สังกัด สพป.ยะลา เขต 2

17 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมมาตรการ รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนใน อ.บันนังสตา สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องอดินันท์ ปากบารา ชั้น 3 สพป.ยะลา เขต 2 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

1

2

3

10

7

6

8